CSR-Strategi - det handler om bæredygtighed 🌱

Hos ASWO Nordic tror vi på, at virksomhedernes rolle strækker sig ud over blot at skabe fortjeneste. Vi er forpligtede til at gøre en positiv forskel i samfundet og bidrage til en bæredygtig fremtid. Derfor har vi etableret en stærk CSR (Corporate Social Responsibility) strategi, der guider os i vores handlinger og beslutninger.

Vi kan som virksomhed ikke have fuld fokus på alt og har i første omgang valgt, at vi naturligvis vil følge lovgivningen på alle punkter, men herudover vil vi have et ekstraordinært fokus på klima og mennesker (verdensmål 8 og 13).

 

Mål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst:
 

Vi tror på, at økonomisk vækst skal gå hånd i hånd med social retfærdighed. Vi stræber efter at skabe anstændige jobmuligheder og fremme økonomisk inklusion. Gennem vores virksomhedsdrift arbejder vi på at sikre fair arbejdsforhold og retfærdig behandling af vores medarbejdere og partnere.

 

 


Mål 13 - Klimaindsats: 
 

Vi erkender den presserende nødvendighed af at bekæmpe klimaforandringer og minimere vores negative indvirkning på miljøet. Vi har implementeret ambitiøse klimamål og arbejder kontinuerligt på at reducere vores CO2-udledning og ressourceforbrug. Vi investerer i bæredygtige energikilder, reducerer vores affaldsproduktion og øger bevidstheden om klimaforandringer blandt vores medarbejdere og kunder. Vi støtter også projekter og organisationer, der arbejder aktivt på at bevare og genoprette vores miljø.

 

 

Gennem vores engagement i verdensmål 8 og 13 ønsker vi at inspirere og påvirke vores branche og samfundet som helhed. Vi tror på, at virksomheder har en vigtig rolle at spille i at skabe en bæredygtig fremtid. Vi stræber efter at være en del af løsningen ved at integrere bæredygtighed i vores forretningsstrategi, produkter og tjenester.

Vi er bevidste om, at arbejdet med verdensmålene er en kontinuerlig rejse, og vi er dedikerede til konstant at forbedre vores indsats. Vi samarbejder med vores interessenter, eksperter og partnere for at udvikle innovative løsninger og skabe større indflydelse.

CSR-RAPPORT 

Som et datterselskab i Fleggaard-koncernen følger ASWO en omfattende CSR-strategi, der er i overensstemmelse med koncernens regulerende politikker og etiske retningslinjer. Vi er forpligtet til at opretholde høje standarder og bidrage til en bæredygtig fremtid.

Vores CSR-rapport fokuserer på fire vigtige områder: menneskerettigheder, sociale og medarbejderforhold, klima og miljø samt antikorruption.